HAKKIMIZDA

Güvenlik Bariyer Sistemleri

SET Bariyer İle
Birlikte,Geleceğe Güvenle!

Denge Grup markası olan Set Bariyer; çevre güvenlik sistemlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, sektörel bazlı çözümler sunmaktadır. Sunmuş olduğu bu çözümler ile birlikte müşteri memnuniyeti ön planda tutarak, sektörde güvenilir ve lider bir marka konumundadır. Böylelikle güvenlik bariyeri sektöründeki standartları belirlemektedir. 

Set Bariyer Genel Müdürlük

Misyonumuz

“Set Bariyer olarak misyonumuz, müşterilerimize yüksek kaliteli, güvenilir ve yenilikçi güvenlik bariyer sistemleri sağlamaktır. Böylelikle her projede özelleştirilmiş çözümler sunarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıp aynı zamanda da sürdürülebilir ve etik iş pratiklerini benimseyerek, toplumun ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple.sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek, güvenlik standartlarını yükseltme de öncü marka olmaktayız..”

Vizyonumuz

“Set Bariyer, ‘İnsan İçin Teknoloji’ yaklaşımıyla sektörde saygın bir lider olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle hızlı ve  tutarlı bir şekilde kaliteli ürün ve hizmetlerini rekabetçi pazara sunmaktadır. Bu çerçeve de müşteri ve çalışan memnuniyetini önceliklendirerek, bilgi, iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla inovasyonu ve sürdürülebilir gelişimi destekleyen, araştıran ve geliştiren bir kurum olmayı amaçlamaktayız.”

Set Bariyer
Set Bariyer Hizmetlerimiz

Değerlerimiz

Set Bariyer , çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlamayı ve evrensel kalite ve standartlarında  ürün ve hizmetler sunarak büyümeyi hedeflemektedir. Bu nedenle  müşterilerimiz, ortaklarımız, bayilerimiz,  ve yan sanayimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmaya kararlıyız.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve bayi ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bahsi geçen hedefe ulaşmak üzere, faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Bu yüzden en iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve birlikte çalışmak, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; etkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı sağlamak , topluluğumuzun kuşaklar boyu başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı, hissedarlara sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak amacıyla, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlamak ilkelerimiz arasındadır..

Faaliyet gösterdiğimiz ve gücümüzü aldığımız ekonomiye güç katmayı hedef alırız.

Etik Yaklaşımımız

Set Bariyer gönüllü katılımcısı olduğu uluslararası inisiyatiflerin insan ve çalışan hakları başlıklarındaki direktiflerine riayet etmekte, yaklaşım ve uygulamalarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesini sağlamaktadır. Şirket, bağlı olduğu Denge Grubu Topluluğu’nun imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesince belirtilen insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum sağlamakta, sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki performansını paydaşlarının görüşlerine sunmaktadır.

İşimizin sürdürülebilirliği, Set Bariyer‘i geleceğe taşıyacak nitelikli ve deneyimli profesyonellere bağlı olduğundan, Set Bariyer olarak çalışanlarımıza kendilerini mutlu ve verimli hissedecekleri, gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken birincil yaklaşımımız; temel insan haklarına saygı ve sürekli iyileştirme odaklılıktır.

Oluşturduğumuz bu sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla Denge Grubu’nun kurucusu Nurettin ERZURUM’un belirlediği temel ilkeleri esas alan etik davranış kurallarımız büyük önem taşımaktadır.  Etik davranış kurallarımız, personel yönetmeliği ile aynı doğrultuda olup Set Bariyer Yönetim Kurulu taahhüdü ile yayınlanmıştır. Etik kuralların işleyişi ve  sağlıklı bir şekilde uygulanması Set Bariyer bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul aracılığıyla gerçekleşmektedir. Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü ve Hukuk Müşavirinden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Direktörü insan hakları ilkelerini düzenlemek ve uygulamaktan sorumludur.  2016 yılından bu yana Set Bariyer Etik Kurulu tarafından ele alınan vakalara ilişkin durum aşağıda gösterilmektedir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazan” ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir. Başarının bir ön şartı olarak farklılıklara saygı duyar, kucaklarız ve iletişimde açık olmayı destekleriz. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Toplumumuz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Set Bariyer LogoYıllar İçinde Set Bariyer

Müşteri Memnuniyeti 97%
Güvenlik Sistemi 98%
Kiralama 93%